2018 Women's National Team Qualifiers

An asterisk (*) before a wrestler's name denotes their deposit has been received.

Cadet Weight Class Cadet Qualifiers Junior Weight Class Junior Qualifiers
94 lbs. 100 lbs.
100 lbs. 106 lbs.
106 lbs. 112 lbs.
112 lbs. 117 lbs.
117 lbs. 122 lbs.
122 lbs. 127 lbs.
127 lbs. 132 lbs.
132 lbs. 138 lbs.
138 lbs. 144 lbs.
144 lbs. 152 lbs.
152 lbs. 164 lbs.
164 lbs. 180 lbs.
180 lbs. 200 lbs.
200 lbs. 225 lbs.